Właściwości zaprawy murarskiej

Zaprawa murarska jest to mieszanina wody oraz spoiwa z drobnym kruszywem. Rolą tego materiału jest przejście ze stanu plastycznego w stan stały. W budownictwie zaprawy stosowane są przeważnie do łączenia elementów, które tworzą mur bądź do elementów licujących ścianę z okładziną w jedną spójną całość. Inną funkcją zaprawy może być wypełnianie spoin oraz uszczelnianie murowanej konstrukcji.

Zaprawy murarskie zwykłe

Tradycyjna zaprawa murarska (zobacz tutaj) nazywana jest zaprawą zwykłą. Takie wyroby wciąż są bardzo popularne w polskim budownictwie. Grubość takiej zaprawy w spoinie między elementami murowymi najczęściej waha się między 3 – 20 mm. Zaprawa po wcześniejszym wyschnięciu ma za zadanie łączyć elementy murowe w taki sposób, aby ściany były zdolne do skutecznego przenoszenia obciążeń. Dodatkową funkcją tego typu zaprawy, to specjalne kompensowanie odchyłek w wymiarach łączonych elementów murowych. Dzięki temu można równomiernie rozłożyć obciążenie w przekroju powstałej konstrukcji. Zaprawa wpływa także na termoizolacyjność wznoszonej przegrody, a także na wchłanianie wilgoci przez dany mur.

Właściwości zaprawy murarskiej

Aby murarze mogli komfortowo pracować oraz by jakość produktu finalnego była na najwyższym poziomie – trzeba uzyskać odpowiednie właściwości robocze zaprawy w procesie murowania. Świeża mieszanka musi cechować się zdolnością do utrzymywania wody, tzw. retencją. Powinniśmy także wiedzieć, że właściwości robocze świeżych zapraw są zmienne i zależeć będą od temperatur powietrza oraz od rodzaju stosowanego materiału budowlanego.

Rola wapna w zaprawie murarskiej
Wapno suchogaszone stosuje się do sporządzenia zaprawy i jest to produkt ogólnodostępny na rynku. Kupić go można w workach składowanych na ofoliowanych paletach. Takowa postać wyrobu będzie powodować, że nietrudno jest go przetransportować do miejsc budowy.

Comments are Disabled